Brugerråd

…Hvad er det?

Illorput har etableret et brugerråd, idet vi ønsker en bedre og større dialog med brugerne af vores hus Illorput. Et brugerråd er en gruppe af brugerrepræsentanter, som diskuterer og kommer med forslag til forbedringer og ændringer i dagligdagen på tilbuddet. Brugerrådet diskuterer emner, der optager brugerne, og kan således være med til at sætte temaer på dagsordnen og tage problemstillinger op med personale og ledelse.

Illorput brugerråd består af:

  • Sofie Tittusen
  • Ingeborg Kleemann
  • Nuuna Papis Chemnitz
  • Agnetha Petersen
  • Bettina Thomasen